Holistyczny charakter terapii izopatycznej

Wielu lekarzy poszukuje skutecznych metod leczenia, które sięgają do źródeł procesu chorobowego i traktują chorobę jako całościowy, złożony proces, a nie toczący się jedynie miejscowo.

Postępowanie takie jest bezpieczne, pozbawione działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji między lekami. Podanie leków izopatycznych pozwala na skuteczne leczenie wielu chorób ze względu na ich podobną patogenezę – dysbiozę oraz zaburzenia środowiska organizmu. Dysbioza - czyli nieprawidłowy skład oraz czynność flory bakteryjnej przewodu pokarmowego - prowadzi do miejscowych oraz uogólnionych zaburzeń odporności i/lub do reakcji nadwrażliwości na różne antygeny. Upośledza także wchłanianie substancji odżywczych, mikroelementów i witamin. Zaburzenia te są odpowiedzialne za zmiany w przestrzeni międzykomórkowej oraz zachwianie równowagi pomiędzy saprofitycznymi i patogennymi formami mikroorganizmów. Leki izopatyczne dzięki oddziaływaniu na układ immunologiczny skutecznie likwidują dysbiozę i dzięki temu działają przyczynowo w przypadku wielu schorzeń. Warto podkreślić, że terapia izopatyczna jest bardzo prosta i szybko daje dobre efekty kliniczne, nawet gdy jest stosowana przez lekarzy początkujących w tej dziedzinie leczenia.