O FIRMIE

Sanum Polska Sp. z o.o. jest jedynym polskim dystrybutorem leków produkowanych przez firmę Sanum-Kehlbeck (www.sanum.com).

Firma Sanum-Kehlbeck została założona w 1975 roku przez  Heinricha Kehlbeck’a w wyniku połączenia firm:


1) firmy SANUM, Hamburg, należącej do farmaceuty Rinkert’a. Spółka ta została założona w 1932 roku przez jednego z pracowników Robert-Koch-Institut, Berlin. Wraz z firmą zostały nabyte między innymi prawa do produkcji: UTILIN ® (Bacillus subtilis), UTILIN ® "S" (Mycobacterium phlei), LATENSIN ® (Bacillus cereus) i RECARCIN ® (Bacillus firmus), które są produkowane do dnia dzisiejszego.

2) spółki IBICA, Hamburg, należącej do prof Enderlein’a i jego rodziny. W drodze tej transakcji zostały nabyte prawa do produkcji opracowanych przez prof. Enderlein’a preparatów: Mucor racemosus (dzisiaj MUCOKEHL ®, Pleo ® Muc), Aspergillus niger (dzisiaj NIGERSAN ®, Pleo ® Nig), Penicillium chrysogenum (dzisiaj NOTAKEHL ®, Pleo ® Not) i Penicillium roquefortii (dzisiaj FORTAKEHL ®, Pleo ® Fort).

Dzięki zdobytej wiedzy wynikającej z połączenia firm oraz wysokim budżetom na badania naukowe (20% zysku ze sprzedaży przeznaczane jest na badania) w ciągu ostatnich 20 lat zostały opracowane nowe linie produktów dzięki czemu na dzień dzisiejszy na światowym rynku dostępnych jest ponad 200 różnych leków.

Podstawą sukcesu leków Sanum oprócz dużej ilości przeprowadzanych badań i doskonałej jakości produktów jest przede wszystkim skuteczność ich działania i brak skutków ubocznych.

Firma w swoich 2 zakładach zatrudnia ponad 100 pracowników na powierzchni produkcyjnej ok. 10.000 m 2. Wszystkie etapy produkcji od projektowania po produkt końcowy odbywają się zgodnie z wytycznymi GMP. W zakładach produkowana jest zawsze  tylko jedna wersja każdego leku, który jest oferowany na całym świecie na tym samym poziomie jakości.

Obecnie preparaty Sanum są stosowane na całym świecie przez około 30.000 lekarzy.