Informacje o lekach

Terapia holistyczna, z założenia regulacyjna, ma na celu wyrównanie zaburzeń chorego organizmu, a nie tłumienie objawów chorobowych. Problem ten interesował i ciągle interesuje wielu badaczy, którzy propagując swoje idee często musieli dokonywać dramatycznych wyborów pomiędzy tradycyjnym, a holistycznym sposobem leczenia. Spośród badaczy zajmujących się terapią holistyczną na dużą uwagę zasługuje profesor Günter Enderlein. opisał on zjawisko endobiozy jako przyczynę wielu chorób u ludzi i zwierząt. na podstawie jego badań rozwinięto metodę terapii lekami izopatycznymi, których pozycja została ugruntowana w ciągu ostatnich lat. Znaczenie terapii izopatycznej wzrosło w ostatnim czasie, ponieważ u wielu pacjentów obserwuje się schorzenia przewlekłe oraz degeneracyjne. Często schorzeniom tym towarzyszy zmienione środowisko tkanek, a szczególnie ich przestrzeni międzykomórkowej. Choroby te są modyfkowane przez substancje chemiczne, antybiotyki, hormony, grzyby itp. Dlatego właśnie stosowanie leków regulacyjnych, a nie objawowych bądź supresyjnych znajduje ogromne zastosowanie w leczeniu tych schorzeń. Zaburzone środowisko organizmu ma też decydujące znaczenie w przypadku chorób infekcyjnych. Prawidłowo działający układ immunologiczny powinien obronić organizm przed czynnikami zakaźnymi. Jednakże zaburzenia w przestrzeni międzykomórkowej utrudniają prawidłowe działanie komórek odpornościowych co prowadzi do infekcji.

Wielu pacjentów i lekarzy poszukuje skutecznych metod leczenia, które sięgają do źródeł procesu chorobowego i traktują chorobę jako całościowy, złożony proces, a  nie toczący się jedynie miejscowo. Postępowanie takie jest bezpieczne, pozbawione działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji między lekami. Podanie leków izopatycznych pozwala na skuteczne leczenie wielu chorób ze względu na ich podobną patogenezę – dysbiozę oraz zaburzenia środowiska organizmu. Dysbioza - czyli
nieprawidłowy skład oraz czynność fory bakteryjnej przewodu pokarmowego - prowadzi do miejscowych oraz uogólnionych zaburzeń odporności i/lub do reakcji nadwrażliwości na różne antygeny. Upośledza także wchłanianie substancji odżywczych, mikroelementów i witamin. Zaburzenia te są odpowiedzialne za zmiany w przestrzeni międzykomórkowej oraz zachwianie równowagi pomiędzy saproftycznymi i patogennymi formami mikroorganizmów. Leki izopatyczne dzięki oddziaływaniu na układ immunologiczny skutecznie likwidują dysbiozę i dzięki temu działają przyczynowo w przypadku wielu schorzeń. Warto podkreślić, że terapia izopatyczna jest bardzo prosta i szybko daje dobre efekty kliniczne.

Leki produkowane są przez Sanum-kehlbeck GmbH & Co. kG, Hoya, Niemcy, zgodnie z Niemiecką Farmakopeą (Homöopathisches Arzneibuch) oraz zarejestrowane w Polsce jako produkty homeopatyczne.