Leki immunobiologiczne

Leki immunobiologiczne mają bardzo ważne miejsce w terapii holistycznej. Stosowanie ich można umiejscowić w dwóch obszarach: proflaktyka schorzeń infekcyjnych oraz rekonwalescencja po przebytych chorobach

Właściwości  leków immunomodulujących:

  • Pobudzają swoiste i nieswoiste mechanizmy obronne organizmu oraz  zapewniają ochronę przed czynnikami bakteryjnymi, wirusowymi i  toksynami
  • Zwiększają aktywność układu makrofagów
  • Stymulują odpowiedź limfocytów na specyfczne antygeny   
  • Zwiększają syntezę interferonu i lizozymu
  • Wspomagają regulacyjne działanie prostaglandyn
  • Wzmacniają nieswoistą odpowiedź humoralną
  • Zwiększają aktywność układu limfokin oraz innych mediatorów i aktywatorów