Leki izopatyczne

Leki te zawierają mikroorganizmy, będące w określonej fazie rozwojowej, które hoduje się wykorzystując metody biotechnologiczne. Podanie tych leków pozwala na uzyskanie równowagi organizmu co stanowi ważny element samozdrowienia. Izopatia jest łagodnym, nieinwazyjnym sposobem leczenia, który w sposób naturalny reguluje występujące u chorego zaburzenia czynnościowe. Podstawowym zadaniem leczenia izopatycznego jest przywrócenie naturalnej równowagi procesów, które zostały skierowane na niewłaściwe tory, bez użycia syntetycznych leków, które mogą stanowić zagrożenie dla organizmu gospodarza.